• 24 kwietnia 2024

Napisanie pracy, dzięki której będzie można uzyskać stopień naukowy nie będzie prostym zadaniem. Wymaga wielu poświęceń i długiej pracy nim ostateczny efekt uda się wypracować. Po wielu dniach pracy przychodzi taki moment, gdy będzie można taką pracę drukować i oprawiać. W każdej pracy trzeba zadbać nie tylko o treść, ale również o poprawną realizację wydruku a potem o oprawę.

Przygotowując pracę do druku trzeba się dobrze zapoznać z wymaganiami jakie stawia uczelnia względem takiej pracy. Sposób wydruku czy jednostronnie czy dwustronnie, ile potrzebnych będzie egzemplarzy, jaki rodzaj opraw będzie trzeba zastosować. Te wszystkie czynniki oczywiście będą miały znacznie i trzeba je brać pod uwagę przy realizacji wydruków. Każda uczelnia ma tutaj indywidualne oczekiwania więc trzeba na te kwestie zwracać uwagę. Studenci muszą złożyć w dziekanacie prace w określonej formie wydruku oraz w odpowiedniej ilości egzemplarzy.

Zamów oprawę pracy licencjackiej w Lobos.promo >>

Przed złożeniem pracy oczywiście po jej wydrukowaniu koniecznie będzie trzeba się także udać do promotora, by uzyskać na pracy jego podpis. Poza drukowanym dokumentem trzeba również dostarczy płytę CD, która będzie pozwalała na skontrolowanie pracy pod kątem jej oryginalności, czy nie doszło do plagiatu. Oczywiście wgrywając pracę na płytę CD trzeba pamiętać o jednej istotnej kwestii a mianowicie płyta musi zostać wgrana w jednym pliku w całości. Zazwyczaj składając pracę w dziekanacie trzeba będzie przynieść kilka egzemplarzy, tak by mogła ona trafić do promotora, recenzenta a także pojawić się w pozycjach archiwum uczelni. Oczywiście przygotowanie pracy dyplomowej a następnie złożenie jej w odpowiedniej formie w dziekanacie to podstawowy warunek, by zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego. Praca zostaje dopuszczona do obrony, gdy zostanie zatwierdzona przez promotora i recenzenta.

formatowanie pracy dyplomowej

Druk jednostronny

Oczywiście należy się przygotować wedle wymagań uczelni. Jednak warto wziąć pod uwagę, że na oprawę lewy margines powinien mieć 3,5 cm. Wtedy mamy 2,5 cm marginesu i 1 cm przeznaczony na oprawę. Jeśli chodzi o numerację to musi być na dole kartki po jej prawej stronie.

Druk dwustronny

Przygotowanie te również muszą być zgodnie z oczekiwaniami uczelni. Jednak wersja dwustronna z zasady ma lustrzane marginesy i zewnętrzną numeracje na dole po prawie stronie kartki nieparzysta numeracja a na dole po lewej parzysta. Jeśli chodzi o sam proces drukowania pracy dyplomowej najlepiej skorzystać z profesjonalnych firm, które oferują usługi poligraficzne i są w stanie zagwarantować, że ich sprzęt bez problemu taką pracę wydrukuje, zostanie ona zrealizowana na dobrym poziomie. Nie trzeba się obawiać niedokładności wydruków czy innych problemów jakie mogą się pojawić w trakcie domowego drukowania. Można znaleźć wiele punktów, które funkcjonują blisko uczelni, często działają one w porozumieniu z uczelniami i doskonale wiedzą jakie warunki praca powinna spełniać, dlatego tam zlecając druk będzie można oczekiwać, że wykonany zostanie zgodnie z tym jakie oczekiwania będą po stronie uczelni. 

Top